Szabályzat

A RibON ribizlibor verseny szabályzata

I. Nevezési feltételek

1. A Borversenyt a Garden Proiect Kft. és a RibON natúr szövetkezet rendezi.

2. A versenyen részt vehet bármilyen fizikai vagy jogi személy, aki ribizlibort készít. A beérkezett minták bírálati kategóriákba és csoportokba való besorolása a jelen Szabályzat alapján történik.

3. Mintákat küldhetnek be a versenyre bírálat céljából bortermelő vállalatok és egyéni bortermelők.

4. A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt bor tétel-mennyiségéről, a nevezési lap szerint, mely része a jelen szabályzatnak.

5. A nevezőnek tételenként 3 üveg ingyen mintát kell eljuttatni a verseny rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben. Amennyiben a kiszerelés nem 0,75 literes, legalább 2 liternek megfelelő mennyiségű palackszám szükséges. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a származási helyet.

6. A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a verseny szervezője által előírt nevezési díjat, a szervező által adott tájékoztatás szerint.

7. A bírálatra benyújtandó bormintáknak a benevezési lap szerint kell szerepelniük.

II. A borverseny lebonyolítása és a bizottság működése

1. A minták beérkezésekor a verseny szervezője nemzetközi szakértőkből álló bizottságot nevez ki, melynek az a feladata, hogy a Szabályzatban előírtak szerint elvégzi az osztályba sorolást a nevezési lapon feltüntetett jellemzők alapján: fehér, piros és fekete.

2. A borverseny szabályzatának betartását a Borverseny Elnöke felügyeli. A Borverseny Elnöke nem vesz részt a bírálatban, A borok értékelése a Szervező által összeállított Bíráló bizottság által történik. A bizottság hét elismert WSET kóstolási szakértőből áll. A bíráló bizottság munkáját a Bizottsági elnök felügyeli. Feladata elvégzésében a Borverseny Elnöke nyújthat segítséget.

3. A Bizottsági Elnök feladatai a következők:

- a kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi a kóstolás előkészületeit,

- ellenőrzi a kóstolási minták helyes sorrendjét, a minták felbontását, hőmérsékletüket, nevezés szerinti azonosságukat és a bizottság tagjai előtti anonimitásukat, valamint figyel a kiszolgálás megfelelő színvonalára,

- ellenőrzi a technikai titkárság munkáját: tájékoztatja a titkárság tagjait a kóstolásra érkező mintákról, valamint ellenőrzi a bírálati pontszám kiszámítását.

- amennyiben szükségesnek ítéli, elrendeli a minta visszakóstolását, olyan esetekben, amikor:

a) a bizottság tagjainak többsége ezt megkívánja,

b) a tagok által adott pontszámok jelentős eltérést mutatnak,

c) a normálistól eltérő ízről érkezik jelentés, vagy borhiba gyanúja merül fel,

d) kivételes esetekben, amikor a bor értékelése a helytelen besorolás miatt nem megfelelően történt.

4. A kóstolás teljes időtartamában meg kell tartani a borok anonimitását, valamint be kell tartani az alábbiakat:

- a bizottság elkülönítetten dolgozik, csendben, olyan fényforrás mellett, amely nem változtatja meg a bor színét. Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek a kóstolás lebonyolításában. A kóstolóteremben lehetőség szerint 20-24 °C hőmérsékletet kívánatos biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani,

- a palackok felnyitása a bizottság tagjainak látókörén kívül történik,

- a kóstolópoharak a borkostolásra alkalmas poharak lehetnek

5. A bizottság reggel 9.00-től 14.00-ig dolgozik. Kóstolási ülésenként maximum 18 minta, kerül bírálatra, ezen az Elnök változtathat a borminták számának függvényében.

A borminta sorozatok, valamint a kóstolási sorrend kialakításakor a meghatározó szempontok:

- szín: fehér, rosé, vörös - cukortartalom: a szárazabb borokkal kell kezdeni

- évjárat szerint: a fiatalabb borokkal kezdődik a sor A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra:- vörös borok: 16-18 °C,

Az egyes sorozatok kóstolása elején a bizottságok legalább egy próbabírálatot tartanak (belövő bor), mely alatt megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat, annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott bírálati követelmények alakulhassanak ki. A bizottság tagjai teljes csendben dolgoznak, anélkül, hogy bármi jelét adnák a mintával kapcsolatban kialakult benyomásaiknak. A bizottság tagjai nem rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokból, és nem szerezhetnek tudomást az adott napon az egyes boroknak ítélt pontszámokról és díjakról a kóstolás lezárulása előtt.

III. Bírálati lap

1. A borok értékelése az O.I.V. által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lapon történik és a londoni boriskola WSET szisztematikus borkostolás alapján.

2. Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, kezdeményezheti(k) annak kizárását. Amennyiben szükséges, a bizottsági tagok egyöntetű döntése alapján a minta kizárható.

3. A bírálók által adott pontokat a technikai titkárság összesíti, majd a számolt átlag alapján adja a bor végleges pontszámát. Az átlagnál bármely irányban 5 pontnál jobban eltérő pontszámok közül a leginkább eltérő pontszám (pozitív és negatív irányban is) nem kerül beszámításra.

IV. A díjak odaítélése

1. A Garden Proiect és a RibON natúr szövetkezet Kitüntető Oklevéllel elismert borok kategóriájában az alábbi érmek kerülnek odaítélésre: Nagy Aranyérem (legalább 92 pont), Ezüstérem (legalább 88 pont), Bronzérem (legalább 84 pont) Az érmek száma nem haladhatja meg a nevezett borok főkategóriánkénti 30%-át, amennyiben mégis több, a 30%-ot meghaladó rész arányában, a borverseny elnöksége megemeli a ponthatárokat. (Törtszámok esetén a pontszámot a kerekítési szabályai szerint állapítják meg)

2. A "RibON legjobb ribizli fajtabora": Amennyiben egy adott fajtából legalább 5 minta érkezik, akkor a fajtán belül a legnagyobb pontszámot elért, legalább arany érmes bor nyeri el a "RibON legjobb ribizli fajtabora" címet, amely az oklevélen is feltüntetésre kerül.

Fotógaléria

A kosár tartalma
Empty cart icon
A kosarad üres
Részösszeg: RON
A szállítási díj és a kedvezményes kód a rendelési űrlapnál lesz kiszámítva
Rendelés leadása
Válassz nyelvet